Disclaimer

Upgrading besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Upgrading vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Upgrading kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Upgrading anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. 
Upgrading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Molenpad 3-7
1016GL Amsterdam
info@upgrading.nl  
Telefoon: 020 4710 222
Fax: 020 626 2543

Download hier de routebeschrijving.

Upgrading
kvknr: 34183995
Statutaire zetel: Amsterdam

Upgrading maakt deel uit van de Van Beuningen Groep.

Bij het invullen van tijdelijke vacatures werkt Upgrading volgens de richtlijnen van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU).